fbpx
Newsletter
Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Velkommen hos
Kosmos Technology

Vælg venligst privat (inkl. moms) eller erhverv (ekskl. moms)

Privat Erhverv

Handelsbetingelser – Private forbrugere

Version 2019: gældende fra den 1. januar 2019.

Disse betingelser omfatter kun aftaler mellem Kosmos Technology A/S og private forbrugere (som defineret i forbrugeraftalelovens § 3, stk. 1). Er du erhvervsdrivende er enhver aftale mellem dig og Kosmos Technology A/S i stedet omfattet af vores Handelsbetingelser for erhvervsdrivende nedenfor.

Profil

Kosmos Technology A/S, Stenholm 16, 9400 Nørresundby
sales@kosmostec.com, 7734 3181 – Telefontid mandag-torsdag 8.00 – 16.30 fredag 8.00 – 16.00
CVR-nummer DK32942865

Du kan kun købe varer på www.kosmostec.com, hvis du accepterer salgs- og leveringsbetingelserne på denne side. Ved ordreafgivelse har du altid adgang til at læse og acceptere disse betingelser. Du opfordres til at læse salgs- og leveringsbetingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene indebærer for dig.

1) Ordre procedure: Afgivelse af en ordre forudsætter, at du oplyser dine leverings- og kontaktoplysninger. Når du har afgivet en varebestilling på www.kosmostec.com, vil vores system automatisk sende dig en e-mail om, at vi har modtaget din ordre.

2) Priser: Alle priser er angivet både med og uden moms og angives i danske kroner, US Dollar eller Euro. Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Ved bestilling kan du se den samlede pris inklusive moms, afgifter og eventuelle fragtomkostninger.

Vi handler de fleste af vores varer uden om producenterne og de etablerede distributører og opkøber i stedet alle vores varer hos virksomheder og private, der selv har været førstekøber. Produkterne (tilbehør undtaget) har dermed været ejet tidligere og er rent momsteknisk ”brugte” også selvom de ikke har været i brug. Vi er derfor blevet pålagt, at bruge det man hos SKAT kalder brugtmomsordningen, hvilket vil sige, at vi ikke har almindeligt momsfradrag for vores indkøb af varer og der pålægges dermed heller ikke salgsmoms, når du køber hos os.

3) Betaling: Ordrer kan betales med betalingskort direkte på webshoppen. Der kan betales med følgende betalingskort: VISA/Dankort, VISA, MasterCard, Viabill og MobilePay.

Kosmos Technology A/S anvender en betalings-gateway fra Bambora. Alle kortdata krypteres, når du opgiver dem i din betaling, dermed er dine oplysninger sikre. Hvis vi ikke er i stand til at levere hele ordren, kan vi reducere din betaling til den nye ordretotal. Vi kan derimod ikke øge beløbet, såfremt du ønsker at tilføje en eller flere varelinjer. Hvis du betaler med betalingskort, trækkes beløbet først på din konto, når varen er afsendt. Det trukne beløb vil fremgå af din konto. En elektronisk faktura fremsendes pr. e-mail, når din ordre afsendes fra vores lager.

4) Levering: Levering sker til adresser verden over. Vi afsender normalt din vare samme eller næstfølgende hverdag, som vi sender en ordrebekræftelse. Vi opkræver ikke betaling før varen afsendes fra vores lager. Du modtager desuden en e-mail med pakkens forsendelsesnummer, når vi afsender din ordre. Du vil altid få omkostninger til fragt af den enkelte ordre oplyst, inden du afgiver bestilling. Hvis leverancen bliver forsinket, underretter Kosmos Technology A/S dig snarest muligt herom pr. e-mail.

Alle varer pakkes forsvarligt, så varen beskyttes på bedst mulig vis under transport. Kosmos Technology forbeholder sig retten til at genanvende emballage i et led i at skåne miljøet og ikke unødigt kassere brugbart emballage, så længe det ikke påvirker varens funktionalitet eller udseende.

5) Ejendomsforbehold og risiko: Alle produkter købt hos Kosmos Technology A/S forbliver Kosmos Technology A/S’ ejendom indtil leveringstidspunktet. Det betyder, at risikoen for bortkomst og/eller beskadigelse påhviler Kosmos Technology A/S indtil leveringstidspunktet. Som leveringstidspunkt anses, når varer er leveret til dig, eller en af dig angivet tredjemand.

Dog har du risikoen for returforsendelser, med mindre der er tale om hændelig undergang i fortrydelsesperioden, indtil Kosmos Technology A/S modtager varerne.

6) 14-dages fortrydelsesret: Du har 14 dages fortrydelsesret på varer købt på www.kosmostec.com, hvilket er i overensstemmelse med Forbrugeraftaleloven. Fristen for din fortrydelsesret udløber 14 dage efter den dag, hvor du, eller en af dig angiven tredjemand, får varerne i fysisk besiddelse.

Ved enkeltvis levering af flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre (dvs. separate leveringer), udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor du, eller en af dig angivet tredjemand, får den sidste vare i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal du give besked om din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring til Kosmos Technology på tlf. +45 7734 3181 eller sales@kosmostec.com med angivelse af dit navn, ordrenummer og varenummer, som du ønsker at returnere. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

7) Følger af fortrydelse: Benytter du dig af din fortrydelsesret, refunderer vi det fulde beløb, der er betalt på den pågældende varer, herunder også den fragt, der er betalt for den pågældende vare. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Returnering af betaling vil som udgangspunkt blive ført automatisk tilbage til det betalingskort, som du betalte ordren med oprindeligt. Alternativt vil vi kontakte dig og anmode om oplysninger om dit pengeinstitut. Vi skal i så fald bruge følgende oplysninger: Bankens navn, Registreringsnummer (4 cifre), Kontonummer (10 cifre). Beløbet vil blive tilbagebetalt hurtigst muligt efter vi modtager din besked om ønsket om at benytte din fortrydelsesret. Vi kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Du skal returnere varerne eller aflevere dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Vi anbefaler, at du gemmer postkvitteringen som bevis for, at du har afleveret pakken til posten/transportøren.

Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.

8) Garanti og reklamationsret: Der er to års garanti på alle varer solgt på www.kosmostec.com, med mindre andet er oplyst i beskrivelsen af varen.
Vil du påberåbe dig en mangel, skal du give os meddelelse herom inden for rimelig tid efter, at du har opdaget manglen. I modsat fald bortfalder din ret til at påberåbe dig manglen. Meddelelse givet inden to måneder efter, at du opdagede manglen, er altid rettidig. Har du ikke inden 2 år efter salgsgenstandens overgivelse til dig meddelt os, at du vil påberåbe dig en mangel, kan du ikke senere gøre den gældende, medmindre vi har påtaget os at indestå for genstanden i længere tid.

Begrænset reklamationsperiode på batterier. Da batterier har en naturlig begrænset holdbarhed, er reklamationsperioden på disse begrænset til 6 måneder fra købsdato.

9) Reparation og omlevering: Såfremt varen er behæftet med fejl eller mangler, og du har reklameret rettidigt, udbedrer vi sådanne fejl eller mangler inden for rimelig tid. Hvis det viser sig ikke at være muligt eller vi ikke skønner det hensigtsmæssigt at reparere varen, påtager vi os i stedet at levere en ny fejlfri vare efter returnering af den mangelfulde vare. Vi refunderer dig desuden eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen. Hvis hverken reparation eller omlevering er muligt, refunderer vi i stedet købesummen, inklusive udgifter til returnering.
Returvarer bedes sendt til følgende adresse: Kosmos Technology A/S, Stenholm 16, 9400 Nørresundby

10) Behandling af personoplysninger: Du kan læse vores politik for behandling af personoplysninger i vores GDPR-politik.

11) Ansvarsbegrænsning: Kosmos Technology A/S kan i intet tilfælde gøres ansvarligt for indirekte tab eller følgeskader, herunder men ikke begrænset til driftstab, avancetab, krav fra tredjemand og/eller beskadigelse af data.

12) Produktansvar: Kosmos Technology A/S er ansvarlig for produktansvar i henhold til produktansvarsloven. Du er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele Kosmos Technology A/S, såfremt der er opstået en produktansvarsskade, eller at der er fare for, at en sådan skade vil indtræde.

13) Force Majeure: Hvis der opstår en ekstraordinær situation, der er udenfor Kosmos Technology A/S’ kontrol, og som efter købeloven må anses som force majeure, bliver Kosmos Technology A/S’ forpligtelser suspenderet i det tidsrum, den ekstraordinære situation varer. I en sådan ekstraordinær situation kan du opsige din endnu ikke opfyldte ordre med Kosmos Technology A/S, hvis situationen varer eller antages at ville vare længere end 60 dage. I så tilfælde er dit opsigelsesvarsel 14 dage. Kosmos Technology A/S kan ikke holdes ansvarlig for hindringer der ligger uden for vores magt, eksempelvis produktionsforstyrrelser, lynnedslag, langvarig strømafbrydelse, strejke eller andre uforudsete hændelser.

14) Forbehold for trykfejl mv.: Vi tager forbehold for trykfejl, leverandørernes prisforhøjelser, prisfejl, moms- og afgiftsændringer, udsolgte / udgåede varer, leveringssvigt fra vores leverandører og force majeure.

15) Dokumentation og vejledning: I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse med leverancen. Såfremt der ikke findes produktbeskrivelse og vejledning, hvor dette måtte forventes, fremgår dette af den konkrete produktinformation.

Alle billeder gengivet på vores hjemmeside er vejledende og kan alene anvendes til at give en fornemmelse mellem forskellige farver og nuancer; og ikke til valg af en specifik farve eller nuance. Farvegengivelse kan afvige afhængig af skærmtype, printer eller browser.

16) Ugyldighed: Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

17) Lovvalg: Dit køb hos Kosmos Technology A/S er reguleret af dansk ret.

18) Forbrugerklager: Oplever du fejl eller mangler ved dit produkt købt på www.kosmostec.com , er du altid velkommen til at kontakte Kosmos Technology på +45 7734 3181 eller e-mail sales@kosmostec.com, så vi kan finde frem til en tilfredsstillende løsning.

Er det ikke muligt at finde frem til en løsning, er Kosmos Technology, i henhold til Forbrugerklageloven pr. 1 oktober 2015, omfattet af følgende alternative tvistløsningsorgan: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Att.: Center for klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

Forbrugerklager over Kosmos Technology indbringes til Center for Klageløsning via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside klagonline.forbrug.dk.

Vi tager forbehold for trykfejl.

Handelsbetingelser – Erhvervsdrivende

Version 2019: gældende fra den 1. januar 2019.

Disse handelsbetingelser er gældende for alle aftaler indgået imellem Kosmos Technology A/S og erhvervsdrivende. Er du privat forbruger er enhver aftale mellem dig og Kosmos Technology A/S i stedet omfattet af vores Handelsbetingelser for private forbrugere ovenfor.

Profil

Kosmos Technology A/S, Stenholm 16, 9400 Nørresundby
sales@kosmostec.com, +45 7734 3181 – Telefontid mandag-torsdag 8.00 – 16.30 fredag 8.00 – 16.00
CVR-nummer 32942865

Du kan kun købe varer på www.kosmostec.com, hvis du accepterer Handelsbetingelserne på denne side. Ved ordreafgivelse har du altid adgang til at læse og acceptere disse betingelser. Du opfordres til at læse salgs- og leveringsbetingelserne grundigt igennem og gøre dig bekendt med de forpligtelser og rettigheder, som vilkårene indebærer for dig.

1) Nødvendig information: For at fortage en online bestilling på vores webshop er det nødvendigt, at du oplyser følgende information: Firmanavn, CVR nr., dit navn, den adresse varerne skal sendes og faktureres til, dit telefonnummer og din e-mailadresse (bruges kun til at sende fakturaen online). Informationen bliver kun anvendt i forhold til ordre lagt hos Kosmos Technology A/S. Hvis det har interesse, kan du læse vores GDPR politik her .

2) Aftale: Disse handelsbetingelser bekræfter aftalen imellem dig og Kosmos Technology A/S for varer beskrevet i bestillingen. Alle bestillinger skal være accepteret af Kosmos Technology A/S for at være bindende. Du skal acceptere disse handelsbetingelser inden du kan færdiggøre din bestilling, når du handler på www.kosmostec.com.

3) Pris og betaling: Alle priser på www.kosmostec.com er angivet både med og uden moms og angives i en af følgende valutaer: Danske kroner, US Dollar eller Euro. Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Ved endelig accept af bestilling kan du se den samlede pris inklusive moms, afgifter og eventuelle fragtomkostninger. Der kan på www.kosmostec.com betales med følgende betalingskort: VISA/Dankort, VISA, MasterCard, Viabill og MobilePay.

Kosmos Technology A/S anvender en betalings-gateway fra Bambora. Alle kortdata krypteres, når du opgiver dem ved din betaling, dermed er dine oplysninger sikre. Hvis du betaler med betalingskort, trækkes beløbet først på din konto, når varen er afsendt. Det trukne beløb vil fremgå af din konto. En elektronisk faktura fremsendes pr. e-mail, når din ordre afsendes fra vores lager. Hvis vi ikke er i stand til at levere hele ordren, kan vi reducere din betaling til den nye ordretotal. Vi kan derimod ikke øge beløbet, såfremt du ønsker at tilføje en eller flere varelinjer

Er der ikke tale om web ordre er varens pris angivet på ordren/fakturaen og skal betales i overensstemmelse med de på fakturaen angivne betalingsbetingelser. Er der ikke oplyst betalingsbetingelser før køb, forfalder betaling ved levering. Betalingen skal falde fuld ud uden modregning, modkrav eller tilbageholdelse af nogen art. Alle betalinger skal fortages i samme valuta som angivet på ordren/fakturaen.

4) Levering: Levering sker til adresser verden over. Når der er tale om web ordre lagt på www.kosmostec.com, afsender vi normalt din vare indenfor 2 hverdage, som vi sender en ordrebekræftelse. Du modtager desuden en e-mail med pakkens forsendelsesnummer, når vi afsender din ordre. Du vil altid få omkostninger til fragt af den enkelte ordre oplyst, inden du afgiver bestilling. Hvis leverancen bliver forsinket, underretter Kosmos Technology A/S dig snarest muligt herom pr. e-mail.

Alle varer pakkes forsvarligt, så varen er beskyttet under transport. Kosmos Technology forbeholder sig retten til at genanvende emballage så længe det ikke påvirker varens funktionalitet eller udseende.

Kosmos Technology forbeholder sig retten til at dellevere, med mindre andet er aftalt på skrift. Du skal straks efter modtagelsen, og senest 7 dage efter modtagelse, informere Kosmos Technology om modtagelse af forkerte, manglende, fejlmodtagne og/eller defekte varer. Efter udløbet af 7 dages fristen, kan Kosmos Technology ikke holdes ansvarlig for krav relateret til ukorrekt levering. (Defekte varer – se under ’Meddelelse om mangler’).

5) Risiko: Risikoen for varen er iht. EXW, med mindre andet er noteret på fakturaen.

6a) Afbestillingsregler – Lagervarer: Denne regel omfatter varer der er fysisk på lager hos Kosmos Technology eller som er fast del af virksomhedens portefølje. Ordre på disse varer kan som udgangspunkt afbestilles inden de afsendes fra virksomhedens lager. Ordrer der er afsendt og/eller har forladt vores lager, kan som udgangspunkt ikke afbestilles med mindre, at det er aftalt specifikt med Kosmos Technology.

6b) Afbestillingsregler – Varer indkøbt til ordre: Denne regel omfatter varer, der er specialindkøbt til en specifik ordre. Ordre på varer, der er specialindkøbt til den specifikke ordre, kan som udgangspunkt ikke afbestilles, så snart varerne er indkøbt, med mindre det er specielt aftalt med Kosmos Technology.

7) Returprocedure: Hvis du ønsker at returnere varer til Kosmos Technology, skal du skriftligt underrette Kosmos Technology og sikre, at Kosmos Technology har modtaget ønsket om returneringen samt en grund til returneringen. Returnering af varer skal være accepteret af Kosmos Technology i henhold til pkt. 7a og 7b. RMA formular findes på www.kosmostec.com. Varer vil kun blive accepteret af Kosmos Technology, hvis de returneres i den stand, de blev leveret i og forsvarligt indpakket. Nye varer, der er forseglet, accepteres kun af Kosmos Technology, hvis forseglingen ikke er brudt.

8) Meddelelse om mangler: Du er forpligtet til at undersøge produkterne straks ved modtagelsen. Er der fejl eller mangler, der kan registreres ved modtagelse er du forpligtet til at meddele til omgående og seneste inden for 7 dage efter modtagelse. Er der tale om fejl og mangler der først kan registreres senere og/eller ved ibrugtagelse af varen skal meddelelsen herom ske skriftligt hurtigst muligt eller aller senest indenfor garantiperioden.
Efter denne periode kan du kun anmelde fejl, hvilket ikke kunne fastslås ved en sådan førstehåndsundersøgelse. Meddelelse om mangler skal ske skriftligt uden ubegrundet forsinkelse efter fastsættelse af manglerne. Ved overdragelse af risikoen for produkterne til dig har Kosmos Technology intet ansvar for mangler. Af denne grund har kunden ikke ret til at annullere ordren, kræve erstatning eller opretholde andre krav om mangler. Kosmos Technology fralægger sig ansvaret for eventuelle indirekte tab pga. følgeskader, tab af tid, fortabt fortjeneste eller lignende, som manglerne kan have forårsaget dig.

9) Force Majeure: Hvis der opstår en ekstraordinær situation, der er udenfor Kosmos Technology A/S’ kontrol, og som efter købeloven må anses som force majeure, bliver Kosmos Technology A/S’ forpligtelser suspenderet i det tidsrum, den ekstraordinære situation varer. I en sådan ekstraordinær situation kan du opsige din endnu ikke opfyldte ordre med Kosmos Technology A/S, hvis situationen varer eller antages at ville vare længere end 60 dage. I så tilfælde er dit opsigelsesvarsel 14 dage. Kosmos Technology A/S kan ikke holdes ansvarlig for hindringer der ligger uden for vores magt, eksempelvis produktionsforstyrrelser, lynnedslag, langvarig strømafbrydelse, strejke eller andre uforudsete hændelser.

10) Lov: Ordren skal anses for at være indgået i Danmark og skal under alle omstændigheder reguleres af dansk ret og alle konflikter, forskelligheder og spørgsmål, der til en hver tid forekommer imellem dig og Kosmos Technology om konstruktion, gyldighed og udførsel af ordren eller om forhold, der følger af ordren eller på nogen måde forbundet hermed, afgøres af de danske domstole.

Vi tager forbehold for trykfejl.

Contact us

+45 7734 3181

sales@kosmostec.com